کودک چند زبانه

پکیج A1 - کودک دو زبانه

آموزش زبان انگلیسی به کودکان – پکیج A1

آموزش حروف انگلیسی، آموزش سلام و احوالپرسی، آموزش صبح بخیر، آشنایی با وسایل نقلیه، انواع حیوانات، انواع میوه ها، آشنایی با رنگ ها، روابط خانوادگی، شمارش اعداد، آشنایی با شکل ها

هدف اصلی از این پکیج آموزش حروف انگلیسی،سلام و احوالپرسی و آشنایی با رنگ ها می باشد.

محتویات بیشتر پکیج
پکیج A2 - کودک دو زبانه

آموزش زبان انگلیسی به کودکان – پکیج A2

ادامه آموزش حروف انگلیسی، احساسات، حیوانات، آشنایی با انواع مشاغل، مباحث مربوط به آشپزخانه و پخت و پز، وضعیت آب و هوا، آشنایی با واژه Friend، سلام و احوالپرسی، روابط خانوادگی، آشنایی با جملات کاربردی، آشنایی با ،اماکن عمومی

هدف اصلی از پکیج دوم آشنایی فرزندتان با احساسات(خوشحال،ناراحت،عصبانی ،خجالتی و…) می باشد.

محتویات بیشتر پکیج
پکیج A3 - کودک دو زبانه

آموزش زبان انگلیسی به کودکان – پکیج A3

جملات کاربردی روزمره، آشنایی با اشکال مختلف، ادامه آموزش حروف انگلیسی ،ادامه مبحث احساسات، انواع اسباب بازی ها، حیوانات، انواع رنگ ها، انواع غذاها، قسمت های مختلف ساختمان، حیوانات خانگی

هدف از این پکیج آشنایی دلبند شما باحیوانات خانگی ازقبیل Puppy ،Bunny،Kittyو… می باشد.

محتویات بیشتر پکیج
پکیج A4 - کودک دو زبانه

پکیج A4

ادامه مبحث حیوانات، وسایل نقلیه، اعداد، حروف ، آشنایی با انواع لباس ها، ادامه جملات کاربردی و روزمره، قوانین انضباطی کلاس، ادامه آشنایی با اماکن عمومی

هدف از این پکیج آشنایی فرزند شما با واژه Baby، Puppy، Brother و…می باشد.

محتویات بیشتر پکیج
پکیج A5 - کودک دو زبانه

پکیج A5

آشنایی با حیوانات وحشی، انواع سبزیجات، ادامه مبحث احساسات، اعضای خانواده، جملات عامیانه روزمره، ادامه مبحث وسایل نقلیه، ادامه مبحث اماکن عمومی

هدف از این پکیج آموزش حیوانات وحشی می باشد.

محتویات بیشتر پکیج
پکیج A6 - کودک دو زبانه

پکیج A6

آموزش حروف، آموزش سلام و احوالپرسی، آموزش صبح بخیر، آموزش حیوانات ،آموزش فصل ها، آشنایی با قصر، انواع حیوانات، انواع میوه ها، آشنایی با رنگ ها، روابط خانوادگی، شمارش اعداد

هدف از این مجموعه آشنایی فرزند شما با فصل ها و وضعیت آب وهوا و…می باشد.

محتویات بیشتر پکیج
پکیج A7 - کودک دو زبانه

پکیج A7

آموزش حروف الفبا، آموزش سلام و احوالپرسی، آموزش جملات کاربردی، آموزش حیوانات، آشنایی با وسایل نقلیه، انواع حیوانات،  روابط خانوادگی، شمارش اعداد

هدف از این پکیج آموزش  آشنا شدن فرزند شما با موسیقی و کشف استعداد کودک در زمینه هنر موسیقی وخوانندگی  می باشد.

محتویات بیشتر پکیج
فهرست